Uruchomienie  jest bardzo ważnym krokiem we wdrażaniu zautomatyzowanego systemu kontroli procesu. Ponieważ często pracujemy z nowymi, nietypowymi projektami, to właśnie na NDP dowiadujemy się dużo o już zaprojektowanym systemie. I gorsze była interakcja z klientem na etapie badania terenu i koncepcji projektu, tym większe zmiany w strukturze układu sterowania oraz oprogramowanie jest niezbędne, aby zrobić na etapie rozruchu.

NPR przewiduje następujące prace:

Napięcie zasilania urządzeń sterujących procesem;
Mechanizmy przewijania w trybie lokalnym;
Opracowywanie protokołów do dokowania za pomocą urządzeń innych producentów za pośrednictwem cyfrowych kanałów komunikacji;
Przejście wszystkich sygnałów;
Mechanizmy przewijania w ręcznym trybie zdalnym;
Realizacja programu zarządzającego, algorytmy;
Przeprowadzanie testów;
Szkolenie personelu;
Udoskonalenie dokumentacji operacyjnej.
Im więcej uda nam się wypracować na naszym stoisku (na przykład, dokowanie z urządzeniami innych producentów), tym krótszy jest czas na wykonanie NDP w siedzibie klienta.