Szafy sterownicze urządzeń technologicznych są przeznaczone do sterowania silnikami elektrycznymi i elektryfikowanymi zaworami. Silniki elektryczne mogą być sterowane za pomocą rozruszników bezpośredniego startu i rewersu, softstartów i przemienników częstotliwości. Jako urządzenia zabezpieczające, przełączające i sterujące stosuje się urządzenia Schneider Electric, Siemens, General Electric.

Zabezpieczenie silnika zapewniają zabezpieczenia silnika, wyzwalacze termiczne, sterowniki silnika, a także wbudowane softstartery i przetwornice częstotliwości z zabezpieczeniem.

Typowy schemat sterowania silnikiem zaimplementowany w szafie sterowniczej zapewnia 2 tryby sterowania: lokalny (z lokalnego panelu sterowania bez udziału PLC) i zdalne sterowanie (ze sterownika PLC). Informacja o statusie silnika jest dostępna dla sterownika PLC w obu trybach. W razie konieczności, możliwość wyłączenia silnika jest realizowany przez sterownik polecenia nawet w trybie miejscowego (na przykład w lokalnym pompy trybu pompuje ciecz w pojemniku, którego poziom kontroli PLC i po napełnieniu pojemnika wyłącza pompę).

Zawory sterowane są z rozruszników nawrotnych, przekaźników półprzewodnikowych lub z FGP (bezstykowy rozrusznik nawrotny). Zabezpieczenie zapewniają urządzenia zabezpieczające silnik i wyzwalacze termiczne.

Typowy obwód sterowania zaworu jest realizowana w szafie sterowniczej zapewnia dwa tryby sterowania: lokalne (od sterowania lokalnego bez udziału PLC) oraz zdalnego sterowania (PLC). Informacja o statusie zaworu jest dostępna dla sterownika PLC w obu trybach. Obwód sterujący wyłącza napęd bramy albo wyłącznika krańcowego położenia otwarte i zamknięte, bądź przez ograniczenie momentu obrotowego sprzęgła zaworów przełączających (zamknięcie z ucisku).

Dla zaworów sterowanych zastosowanie układu ze sprzężeniem zwrotnym od urządzenia uruchamiającego i kontroli impulsów, albo analogowego sygnału sterującego doprowadzonego z oddzielnym zasilaniem prądu do zaworu. Podobnie realizowana jest kontrola zaworów z napędem pneumatycznym.