Stanowiska operatora i pulpity sterownicze są zwykle zaprojektowane do sterowania oddzielnym mechanizmem lub powiązaną grupą mechanizmów i są umiejscowione na miejscu, w pobliżu mechanizmu.

Lokalny panel sterujący jest wykonany z plastikowych lub metalowych obudów o stopniu ochrony nie mniejszym niż IP54 i jest przeznaczony do montażu wewnątrz lub na zewnątrz.

Na pilocie znajduje się przełącznik trybu “Lokalny / zdalny”, przyciski sterujące i, jeśli to konieczne, wskaźniki działania i stan mechanizmu.

Lokalne panele sterujące są wyposażone w produkty Lovato lub Schneider Electric.

Stanowisko operatora składa się z ciekłokrystalicznego panelu kontrolnego z kontrolą dotyku, wbudowanego w oddzielną obudowę lub w szafce. Panel sterowania wyświetla mnemoniczny diagram procesu, który jest sterowany z panelu i dodatkowych ramek wideo.

Stanowisko operatora jest dostarczane wraz z oprogramowaniem aplikacyjnym.