NASZE USŁUGI

Systemy sterowania procesami technologicznymi na obiektach wojskowo-przemysłowych, chemii specjalistycznej i ogólnoprzemysłowych

Badanie przedprojektowe

Opracowanie dokumentacji projektowej

Tworzenie oprogramowania użytkowego

Produkcja urządzeń

Prace rozruchowe

Obsługa serwisowa

System sterowania węzła betoniarskiego
«ASA-MIX-1»

ASA pomaga producentom betonu w modernizacji i adaptacji systemów sterowania dla węzłów betoniarskich, uwzględniając wszystkie życzenia Klienta.

Aby osiągnąć te cele, inżynierowie firmy opracowali unikalne rozwiązanie techniczne – System sterowania ASA-MIX-1.

Adaptacyjne algorytmy oprogramowania pozwalają na pracę z dowolnym typem urządzeń, niezależnie od producenta. System sterowania ASA-MIX-1 został pomyślnie wdrożony i wykazuje doskonałe wyniki na urządzeniach SIMEM, Stetter, MEKA, ELBA.

Przeciwdziałanie BSP «AIR-SHIELD»

Zintegrowany system wykrywania i tłumienia bezzałogowych statków powietrznych «AIR-SHIELD» ma na celu ochronę przestrzeni powietrznej nad terenem przemysłowym przed wkroczeniem bezzałogowych statków powietrznych do obszarów chronionych.

Zintegrowany system «AIR-SHIELD» jest sercem kompleksowego systemu obrony przed dronami-intruzami.

Wykorzystując zaawansowane technologie zarządzania informacją, system zapewnia scentralizowane narzędzia do monitorowania i zarządzania środkami ochrony obiektów strategicznych.

Ochrona obszaru «ASA-SECURITY»

«ASA-SECURITY» – zintegrowany system kontroli i zarządzania dostępem do obszaru chronionego.

System zapewnia wykrywanie, obserwację i rejestrację nieautoryzowanych działań i zapobiega włamaniu na obszar chroniony. Inteligentne algorytmy określają stopień zagrożenia i kontrolują działania systemów ochrony.

«ASA-SECURITY» łatwo integruje się z systemem przeciwdziałania BSP «AIR-SHIELD» i razem tworzą kompleksowy system ochrony i bezpieczeństwa. Taka integracja zapewnia pełną kontrolę otoczenia i ochronę obiektów strategicznych przed możliwymi zagrożeniami zarówno jak z ziemi, tak i z powietrza.