System kontroli procesu zasadniczo kontroluje technologię za pomocą wyspecjalizowanych środków technicznych i interfejsu operatora. Dlatego też, jako twórcy zautomatyzowanego systemu kontroli procesu, ściśle współpracujemy z technologami Klienta. Im lepiej opisana i zaprezentowana zostanie technologia zautomatyzowana, tym wyraźniejsze będą docelowe wskaźniki i cele, które zostaną osiągnięte podczas automatyzacji, tym lepiej system się sprawdzi.

Klient na tym etapie jest głównym graczem. Z zadowoleniem przyjmujemy aktywną pozycję Klienta, który wie, czego chce i wie, jak przekazać to Wykonawcy.

Niestety, nie jesteśmy ekspertami we wszystkich technologiach we wszystkich branżach, ale wiemy, jakich informacji potrzebujemy od technologów klienta. A kompletność tych informacji zależy od kompletności naszego zrozumienia podczas tworzenia systemu kontroli procesu.

Poniższe dokumenty stanowią podstawę do zaprojektowania automatycznego systemu sterowania procesem:

Schemat technologiczny instalacji wraz z jej opisem;
Specyfikacja głównego wyposażenia, rurociągów;
Plany, sekcje budynków i budowli, rysunki głównego wyposażenia;
Charakterystyka zasilania instalacji (energia elektryczna, sprężone powietrze, ciepło, zimno);
Charakterystyka surowców i produktów gotowych;
Cele automatyzacji.
Rozumiemy, że na pewno Klient, z całą swoją wolą i zainteresowaniem, nie będzie w stanie podać całej listy danych wejściowych. Właśnie dlatego przeprowadzamy ankietę przedprojektową, której celem jest możliwie jak największe poznanie obiektu i zautomatyzowanej technologii.

Wynikiem badania przedprojektowego może być propozycja techniczno-handlowa (TCH) lub zadanie techniczne (TOR).