Przedsiębiorstwo Państwowe
„PAWŁOGRADZKI ZAKŁAD CHEMICZNY”

Systemy sterowania procesami technologicznymi wytwarzania wyrobów z materiałów kompozytowych

Opracowano, zamontowano i wdrożono kompleks systemów sterowania w zakładach badawczo-przemysłowych w odrębnych jednostkach:

  • utylizacja amunicji i stałego paliwa rakietowego;
  • produkcja wysokoenergetycznych składników chemicznych i mieszanin;
  • produkcja stałego paliwa rakietowego oraz  składników do głowic bojowych i rakiet;
  • produkcja silników rakietowych na paliwo  stałe;
  • produkcja amunicji;
  • produkcja przemysłowych materiałów  wybuchowych, zapalników, bezpieczny  transport materiałów wybuchowych;
  • stanowiska testowe z szybkim gromadzeniem informacji w oparciu o  sprzęt National Instruments.

Wdrożono protokoły wymiany danych między różnymi systemami sterowania, wykonanymi na różnych platformach automatyzacji.