Santechprojekt Sp. z o. o.

Automatyczny system kontroli dyspozytorskiej

Opracowano i wdrożono:

  • okablowanie strukturalne;
  • system kontroli dostępu;
  • system monitoringu technologicznego i system monitoringu wizyjnego;
  • system gwarantowanego zasilania.