Momot Beton Sp. z o. o.

System sterowania węzłem betoniarskim ASA-MIX-1

Wymiana przestarzałego sterownika i systemu sterowania.

Nowy system sterowania ASA-MIX-1 oparty na sterownik Pack Systems – EP Controller (Emerson) spełnia wszystkie wymagania do węzła betoniarskiego.