Kazchrom

System sterowania do oczyszczania gazu w piecach żelazostopowych elektrycznych w zakładzie „Aksu”

System obsługuje główne procesy technologiczne:

  • pobieranie mieszanki gazowo-powietrznej z każdego pieca elektrycznego i jej czyszczenie w filtrach workowych;
  • regeneracja sekcji filtrów;
  • pneumatyczny transport pyłu z pojemników sekcji filtrujących do pojemników zbiorczych;
  • rozładunek kurzu z bunkrów.

Urządzenia systemu jest zabezpieczone przed wnikaniem pyłu i przed wibracjami.

System składa się z podsystemów SCADA i SOFTLOGIC.