JAKUSZ Sp. z o.o.

System sterowania instalacją syntezy i modyfikacji kauczuków butadienowych 

System sterowania działa w strefie zagrożenia wybuchem (Ex/ATEX).

System sterowania jest realizowany w oparciu o SCADA Simplicity firmy General Electric i sterowniki Simatic firmy Siemens. Do sterowania napędami elektrycznymi o regulowanej prędkości obrotowej zastosowano napędy częstotliwości Altivar firmy Schneider Electric. Interfejs człowiek-maszyna został zaimplementowany w oparciu o komputer panelowy SIMATIC Comfort Panel outdoor firmy Siemens.

Instalacja i uruchomienie sprzętu zostały wykonane na terenie klienta.
Wspólnie z przedstawicielami klienta przeprowadzono syntezę próbnych partii kauczuku butadienowego.