Instytut Badań Elektromagnetycznych

System sterowania generatorem impulsów elektromagnetycznych (GEMI)

Opracowano, zainstalowano i pomyślnie wdrożono system sterowania generatorem impulsów elektromagnetycznych (GEMI) w celu zapewnienia kontroli działania GEMI i jego systemów serwisowych:

  • system próżniowy;
  • system przedmuchowy;
  • jednostki ładowania kondensatorów wysokiego napięcia.

Zaprojektowano interfejs do komunikacji z zewnętrznym systemem sterowania.