Ekopolimer Sp. z o. o.

System sterowania oczyszczalnią ścieków

System obsługuje główne procesy technologiczne:

  • mechaniczne oczyszczanie ścieków;
  • biologiczne oczyszczanie ścieków;
  • dodatkowe oczyszczanie i dezynfekcja ścieków;
  • zagęszczanie osadu czynnego i mechaniczne odwadnianie osadu.

System kontroli zapewnia:

Monitorowanie i kontrola stanu jednostek i mechanizmów.
Kontrola parametrów technologicznych.
Optymalizacja rozkładu obciążenia, włączanie/wyłączanie zapasowych zestawów sprzętu.