ELKOR

Kosmodrom Alcantara, Brazylia

Oprogramowanie do dokowania z systemami inżynieryjnymi kosmodromu za pośrednictwem cyfrowych kanałów komunikacyjnych.

Praca została wykonana na redundantnych sterownikach Modicon Quantum firmy Schneider Electric.

Cechą systemu była obecność dużej liczby nadmiarowych kanałów komunikacyjnych Modbus RTU, które powinny działać w trybie”gorącego” przełączania w przypadku awarii działającego kanału.

Testowanie oprogramowania zostało przeprowadzone na symulatorach, które zostały wykonane na terenie Generalnego Wykonawcy.