Stanowiska operatora i pulpity sterownicze

Stanowiska operatora i pulpity sterownicze są zwykle zaprojektowane do sterowania oddzielnym mechanizmem lub powiązaną grupą mechanizmów i są umiejscowione na miejscu, w pobliżu mechanizmu. Lokalny panel sterujący jest wykonany z plastikowych lub metalowych obudów o...

Dystrybucyjne szafki niskiego napięcia

Sprzęt do dostarczania zautomatyzowanych systemów kontroli procesu okresowo obejmuje wejściowe i dystrybucyjne szafki niskiego napięcia. Taka sytuacja powstaje z reguły przy modernizacji istniejących obiektów wyposażonych w narzędzia...

Szaf serwerowych

Szaf serwerowych, co do zasady, jest system najwyższego poziomu sterowania urządzenia: serwer, stacja robocza jednostek układu napędowego, aktywny sprzęt sieciowy, bezprzerwowego zasilania. Regały serwerowe są produkowane w standardzie 19 "z poziomem ochrony IP20, w...

Szafy sterownicze

Szafy sterownicze urządzeń technologicznych są przeznaczone do sterowania silnikami elektrycznymi i elektryfikowanymi zaworami. Silniki elektryczne mogą być sterowane za pomocą rozruszników bezpośredniego startu i rewersu, softstartów i przemienników częstotliwości....