Sprzęt do dostarczania zautomatyzowanych systemów kontroli procesu okresowo obejmuje wejściowe i dystrybucyjne szafki niskiego napięcia. Taka sytuacja powstaje z reguły przy modernizacji istniejących obiektów wyposażonych w narzędzia automatyzacji. W takim przypadku w części dotyczącej zasilania dokumentacji projektowej obiektu nie można wprowadzać zmian, a wszystkie niezbędne urządzenia i linie komunikacyjne są projektowane i dostarczane zgodnie z projektem systemu kontroli procesu.

Szafa rozdzielcza z reguły zawiera 1 lub 2 wejścia o częstotliwości 0,4 kV, AVR i komórkach dystrybucyjnych do zasilania odbiorników (szafy sterownicze, szafy serwerowe, szafy sterownicze urządzeń itp.). W projekcie obliczana jest selektywność wyłączników.

Szafka może być wyposażona w punkt pomiarowy.