15-18 czerwca 2021 r.

Udział w tym wydarzeniu był okazją do zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami w zakresie uzbrojenia, sprzętu wojskowego i specjalnego producentów krajowych i zagranicznych.

Podczas wizyty kierownictwo firmy, na czele z dyrektorem ASA, przeprowadziło negocjacje B2B z potencjalnymi klientami i partnerami.

Ciekawe spotkania, ambitne zadania.